Persondatapolitik for Hanne Ellevang

Introduktion

For at kunne drive min virksomhed er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Hanne Ellevang persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem og hvad jeg anvender dem til. Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information er du velkommen til at henvende dig til firmaets persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

he@hanneellevang.dk

Dataansvarlig

Hanne Ellevang
Samsøvej 11
Vor Frue
4000 Roskilde
Tlf. 26 56 88 22

Hanne Ellevangs behandling af dine personoplysninger

Hanne Ellevang behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis dine forældre, har udleveret til firmaet i forbindelse med behandling, undervisning eller tilmelding til nyhedsbrev. Disse personoplysninger behandler Hanne Ellevang for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som klient eller kunde.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Hanne Ellevang stræber efter at slette eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer Hanne Ellevang dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven og journalpligten.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med Hanne Ellevang behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Hanne Ellevang persondataansvarlige.

Hanne Ellevang kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis Hanne Ellevang kan rette oplysninger gøres dette naturligvis gratis, med mindre det kræver uforholdsmæssig stor indsats. Hanne Ellevang bestræber sig på at vedligeholde diverse tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra Hanne Ellevangs tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivserver med det samme, og det er ikke sikkert at oplysningerne fjernes fra firmaet sikkerhedskopisystemer.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet

Oplysninger, som Hanne Ellevang videregiver

Hanne Ellevang videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner. Undtaget er disse tilfælde:

Hanne Ellevang kan videregive personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis firmaet i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendig for at:

Hanne Ellevang kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og med vores partnere. Hanne Ellevang kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan det terapeutiske fag bruges af offentlige og private.

Informationssikkerhed

Hanne Ellevang arbejder hårdt for at sikre klienter, kunder og nyhedsbrevsmodtagere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger som firmaet lagrer.

Hanne Ellevang har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Hanne Ellevang gennemgår regelmæssigt, at firmaet overholder egen persondatapolitik. Skulle Hanne Ellevang modtage formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Hanne Ellevang samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at behandle klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores klienter og kunder.

Ændringer

Hanne Ellevang privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på firmaets hjemmeside www.hanneellevang.dk, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjefaldende måde (via nyhedsbreve eller direkte e-mail).